موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 62
51. تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

10.22075/feqh.2017.2774

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی


52. نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-80

10.22075/feqh.2017.7541.

مرتضی حاجی پور


53. واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-234

10.22075/feqh.2017.11804.1184

سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ


54. ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-32

10.22075/feqh.2017.11848.1193

سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری


55. اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 301-316

10.22075/feqh.2017.7310.

سعید نظری توکلی؛ سمیه نظری


56. تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 279-300

10.22075/feqh.2017.7490.

پروانه نخعی سرو؛ احمد عابدینی؛ محمد علی حیدری


57. تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-278

10.22075/feqh.2017.2780

سید احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد نظری ندوشن


58. مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-256

10.22075/feqh.2017.10454.1009

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف آبادی


59. تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-208

10.22075/feqh.2017.10820.1055

علی قسمتی تبریزی


60. جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا.

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-180

10.22075/feqh.2017.7410.

مریم عزیزیان فارسانی؛ سعید مولوی وردنجانی


61. حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

10.22075/feqh.2017.12698.1294

سیدحسین سادات حسینی


62. درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

10.22075/feqh.2017.11148.1090

غفور خوئینی؛ حمید مسجدسرایی؛ سهیل کبیری