آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3972
تعداد پذیرش 508
تعداد عدم پذیرش 2626

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 13622
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12122
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 14 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 174 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 320 روز
درصد پذیرش 13 %