آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1018
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 764

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 82
تعداد مشاهده مقاله 21649
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28776
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 236 روز
درصد پذیرش 12 %