آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1238
تعداد پذیرش 170
تعداد عدم پذیرش 903

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 113
تعداد مشاهده مقاله 34886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37027
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 124 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 289 روز
درصد پذیرش 14 %