آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3885
تعداد پذیرش 496
تعداد عدم پذیرش 2566

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 9251
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7598
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 14 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 175 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 309 روز
درصد پذیرش 13 %