اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 785
تعداد پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش 601

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 46
تعداد مشاهده مقاله 6063
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3090
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 11 %