آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1139
تعداد پذیرش 154
تعداد عدم پذیرش 851

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 103
تعداد مشاهده مقاله 28325
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32638
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 274 روز
درصد پذیرش 14 %