نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می ‌شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب‌ تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی‌ ماند. با این اوصاف، مسأله‌ اصلی به این امر باز می‌ گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می ‌باشد و بر اساس چه معیاری صورت می‌ پذیرد؟ به نظر می ‌رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست ‌های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره‌ آن را به مواردی که ادامه‌ زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می‌ گردد، محدود و منحصر نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attaintment of Hardship in courts to issue the sentence of impossibility of conciliation in all the divorces

نویسندگان [English]

  • ALIASGHAR HATAMI 1
  • MARZIEH SHARGHI 2

1 Associate Professor of Law School, Shiraz University

2 Ph.D. student of private law, Shiraz University

چکیده [English]

It is obvious that the divorce which is called the most abusive lawful to the Creator of the world, has a devastating effect on the individual and society. But since the insistence on the survival of a relationship sometimes leads to far more destructive effect than to differentiate it and to disrupt it, there is no avoid for accepting it as the last resort . Nevertheless, the main issue is that who determines the necessity of dissolving a marriage contract and according to what criteria? It seems that due to the fact that the divorce is denied and its unfortunate results, it is better to keep pace with the general policy of maintaining a family and reducing divorce rates and its scope to be limited to cases where the continuation of common life for both parties, or one of them, will be by hardship and hardness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardship and Hardness
  • Certificate of impossibility of conciliation
  • family Foundation
  • divorce provisions
  • Agreement divorce
- ارجمند دانش، جعفر (1384ش)، بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق جدید ماده 1130 ق.م، تهران: بهنامی.
- اسدی، لیلا سادات (1383ش)، جایگاه عسر و حرج-قانون و رویّه، فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 34 و 35، 9- 29.
- همو (1387ش)، نقدی بر ماده 1130 قانون مدنی و ارائه راهکار های اجرایی آن، فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 48، 43- 62.
- حسینیان، میترا (1384- 1385ش)، بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق،  مجله‌ حقوقی عدالت آراء، 2 و 3، 120- 132.
- دیانی، عبدالرسول (1383ش)، داوری در طلاق، ماهنامه‌ دادرسی، 43، 12- 15.
-  طهرانی (کاتوزیان)، محمدعلی (1383ش)، فرهنگ کاتوزیان، چ3، تهران: دادگستر.
- علیمردانی، صدیقه؛ باغبان، ایران؛ فاتحی‌زاده، مریم ‌السادات؛ جلالی، محمود (1389ش)، مقایسه‌ اثر بخشی فرآیند داوری و مشاوره‌ خانواده بر کاهش تعارض زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه‌ های خانواده شهر اصفهان، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 2 (پیاپی 38)، 137- 168.
- عمید، حسن (1363ش)، فرهنگ عمید، ج2 و3، تهران: امیرکبیر.
- محبّی، مرضیه (1391ش)، طلاق توافقی؛ ماهیّت و آثار، مجله وکیل مدافع، 5، 57- 65.
- محقّق داماد، سیّد مصطفی (1388ش)، قواعد فقه، ج1، چ21، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
- مشهدی زاده، علی رضا (1388ش)، بررسی قابلیّت اجرای مفادّ گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 29، 119- 134.
- میرمحمدی، ابوالفضل (1365ش)، قاعده لاحرج، نشریه گروه تحقیقاتی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 41-42، 1-20.