تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 225
تعداد نویسندگان 374
تعداد مشاهده مقاله 234,272
تعداد مقالات ارسال شده 2,414
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 177
تعداد داوران 72

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند با توجه به تعطیلی دانشگاه و عدم برگزاری منظم جلسات هیات تحریریه به دلیل شرایط خاص موجود، ارزیابی مقالات ارسالی با تاخیر انجام می شود 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399 

1. ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

صفحه 7-22

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


2. محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

صفحه 23-44

حمید ابهری؛ حمیدرضا اسمعیلی؛ ابوالفضل دنکوب؛ مریم آقایی بجستانی


3. آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح

صفحه 45-64

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


9. تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

صفحه 165-184

محمد حسن حائری؛ سبیکه فانی


10. دعوای بلامنازع

صفحه 185-204

علی قسمتی تبریزی؛ محمد صادق محرابی سی سخت


11. شمول «شبهه» در قاعده درأ

صفحه 205-227

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی


12. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

صفحه 228-258

حسن پورلطف الله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی