تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 230
تعداد نویسندگان 387
تعداد مشاهده مقاله 240,203
تعداد مقالات ارسال شده 2,479
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 175
تعداد داوران 72

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

ضریب تاثیر: 171/.

کیفیت بر اساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399 

1. ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

صفحه 7-34

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


3. محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

صفحه 57-80

حمیدرضا اسمعیلی؛ حمید ابهری؛ ابوالفضل دنکوب؛ مریم آقایی بجستانی


4. آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح

صفحه 81-106

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


6. شمول «شبهه» در قاعده درأ

صفحه 205-227

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی


7. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

صفحه 228-258

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی


11. امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه

صفحه 78-98

علی فاتحی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


12. دعوای بلامنازع

صفحه 185-204

علی قسمتی تبریزی؛ محمد صادق محرابی سی سخت


14. بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی

صفحه 259-282

جمشید مهرآسا؛ علیرضا حسنی؛ محمد روحانی مقدم


15. وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه

صفحه 283-105

سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد مهدی حمیدی