تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 232
تعداد نویسندگان 388
تعداد مشاهده مقاله 246,255
تعداد مقالات ارسال شده 2,569
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 174
تعداد داوران 74

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

ضریب تاثیر: 171/.

کیفیت بر اساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 

 

قابل توجه نویسندگان محترم: دفتر مجله از تاریخ 1399/05/11 لغایت 1399/06/01

تعطیل می باشد.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399 

3. محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

صفحه 57-80

10.22075/feqh.2018.15272.1652

حمیدرضا اسمعیلی؛ حمید ابهری؛ ابوالفضل دنکوب؛ مریم آقایی بجستانی


5. شمول «شبهه» در قاعده درأ

صفحه 107-136

10.22075/feqh.2019.16651.1860

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی


6. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

صفحه 137-164

10.22075/feqh.2019.15673.1710

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی


13. دعوای بلامنازع

صفحه 313-344

10.22075/feqh.2019.18748.2201

علی قسمتی تبریزی؛ محمد صادق محرابی سی سخت