تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 256
تعداد نویسندگان 436
تعداد مشاهده مقاله 283,292
تعداد مقالات ارسال شده 2,938
درصد پذیرش 10
زمان پذیرش (روز) 165
تعداد داوران 77

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور