تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 266
تعداد نویسندگان 456
تعداد مشاهده مقاله 291,323
تعداد مقالات ارسال شده 3,106
درصد پذیرش 10
زمان پذیرش (روز) 163
تعداد داوران 81

 

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-554 

7. چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی

صفحه 169-198

10.22075/feqh.2019.16780.1942

ابراهیم ناصر شادباد؛ پروین اکبرینه؛ حسن پاشازاده؛ رضا رنجبر الوار علیا


8. تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

صفحه 199-220

10.22075/feqh.2020.19359.2284

علی آقا صالحی؛ خسرو مؤمنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان


10. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

صفحه 255-282

10.22075/feqh.2021.22778.2790

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


11. جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»

صفحه 283-304

10.22075/feqh.2021.23867.2934

محمد علیزمانی سردارآبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری


13. سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده

صفحه 331-350

10.22075/feqh.2021.19281.2272

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری


15. واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان

صفحه 385-410

10.22075/feqh.2020.17489.1999

محمدحسین مختاری؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ یحیی جهانگیری سهروردی


19. تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی

صفحه 485-516

10.22075/feqh.2020.20467.2447

علیرضا نوروزی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی قبولی درافشان


20. جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی

صفحه 517-554

10.22075/feqh.2020.20624.2465

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ سامره شیخ زاده


ابر واژگان