تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 278
تعداد نویسندگان 481
تعداد مشاهده مقاله 294,677
تعداد مقالات ارسال شده 3,145
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 159
تعداد داوران 82

 

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1400 

5. آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

10.22075/feqh.2021.23764.2920

علی اکبر جعفری ندوشن؛ مرتضی صمدی؛ علی مختاری چهاربری


ابر واژگان