تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 217
تعداد نویسندگان 364
تعداد مشاهده مقاله 230,681
تعداد مقالات ارسال شده 2,373
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 133
تعداد داوران 70

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

 

قابل توجه نویسندگان محترم: پس از تکمیل داوری، تایید نهایی مقالات، منوط به نظر هیات تحریریه می باشد.

- پس از ارسال مقاله، در مراحل گردش کار، هیچ گونه تغییری در نام نویسنده(گان) پذیرفته نمی شود.

تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه (موجود در راهنمای نویسندگان) الزامی است .

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-370 

2. ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

صفحه 7-30

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد


4. ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

صفحه 61-84

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی


5. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

صفحه 84-114

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان


8. ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

صفحه 167-194

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


11. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

صفحه 245-270

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


12. رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

صفحه 271-288

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


15. ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص

صفحه 345-370

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری