تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 283
تعداد نویسندگان 489
تعداد مشاهده مقاله 300,597
تعداد مقالات ارسال شده 3,186
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 159
تعداد داوران 83

 

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه و تعارض منافع موجود در (راهنمای نویسندگان) در هنگام ارسال مقاله الزامی است .

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1400 

7. آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

صفحه 153-176

10.22075/feqh.2021.23764.2920

علی اکبر جعفری ندوشن؛ مرتضی صمدی؛ علی مختاری چهاربری


ابر واژگان