تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 256
تعداد نویسندگان 436
تعداد مشاهده مقاله 286,507
تعداد مقالات ارسال شده 3,001
درصد پذیرش 10
زمان پذیرش (روز) 164
تعداد داوران 78

 

 

 

با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه،تا تاریخ شنبه 1400/05/30 امور نشریه موقتاً تعطیل بوده و پاسخگوی تلفنی شما نخواهیم بود. از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید.

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: دو فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399 

13. بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

صفحه 333-360

10.22075/feqh.2019.18890.2216

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور


15. واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

صفحه 389-414

10.22075/feqh.2020.20002.2359

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


ابر واژگان