تماس با ما

نشانی پستی:

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 

تلفن تماس : 33654086-023

ارتباط بیشتراز طریق رایانامه :

 feqh@semnan.ac.ir

Fegh88@gmail.com

 


CAPTCHA Image