نشانی پستی:

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 

تلفن تماس

  31532155   (023)

31532183            

ارتباط بیشتراز طریق رایانامه :

 feqh@semnan.ac.ir

Fegh88@gmail.com

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image