دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-316 (پاییز و زمستان 1396) 
2. ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

صفحه 7-32

سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری


6. درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

صفحه 105-130

غفور خوئینی؛ حمید مسجدسرایی؛ سهیل کبیری


10. واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی

صفحه 209-234

سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ


11. مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود

صفحه 235-256

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف آبادی


12. تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط

صفحه 257-278

سید احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد نظری ندوشن


13. تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی

صفحه 279-300

پروانه نخعی سرو؛ احمد عابدینی؛ محمد علی حیدری