نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه سمنان

3 استادیار فقه و حقوق خصوصی

چکیده

پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.
در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Criminalization of "Money Laundering"

نویسندگان [English]

  • Ghafoor Khoeini 1
  • Hamid Masjedsaraie 2
  • Soheil Kabiri 3

1 feqh

2 semnan university

3 feqh

چکیده [English]

Money laundering refers to a set of operations on illegitimate property, such as drugs, theft, fraud, etc., to make such property look legitimate and to conceal its illegitimate origin. In money laundering operation, as a financial criminal activity, revenues generated by illegal activities are in a way mixed with revenue from legal activities so that they cannot be identified and differentiated from one another.
In this research, it was tried to review the history of money laundering legislation and review the three elements of money laundering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • money laundering
  • elements of crime
  • criminal activity
- قرآن کریم، ترجمه آیت‌ الله مکارم شیرازی.
- ابن ابی الحدید، شرح نهج‌ البلاغه، ج1، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی جا، دار احیاء الکتب العربیه، بی تا.
- احمد سفر، جرائم غسل الاموال و تمویل الارهاب فی التشریعات العربیّه، لبنان، المؤسسه الحدیثه.
- باقرزاده، احد، «پیامد های پولشویی و راهبرد های کنترلی با رویکردی به اسناد بین‌المللی»، مجموعه مقالات همایش بین‌ المللی مبارزه با پولشویی، تهران، نشر وفاق، 1382.
- بدریان، فخرالدین، مجموعه کامل قوانین و مقررات مواد مخدر، تهران، نشر رهام، 1381.
- بوشهری، جعفر، حقوق جزا (اصول و مسائل)، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387.
- الجرد هیام، المدّ و الجزر بین السریّه المصرفیّه و تبییض الاموال، بیروت، منشورات الحلبی، 2004م.
- جزایری، مینا، «پولشویی و مؤسسات مالی»، مجلس و پژوهش، شماره 37، بهار 1382.
- حیدری، علیمراد، جرم انگاری پولشویی، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383.
- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، چ3، ج1، انتشارات دانشگاه کاشان، 1379.
- ژاک بوریکان، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 – 22، 1378.
- سلیمانی، حمید؛ عبدللهی نژاد، عبدالکریم، «بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3، زمستان 1389.
- سلیمی، صادق، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی»، مجله تحصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره 6، 1381.
- شمس ناتری، محمد ابراهیم ، «سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول بارویکردی به اسناد بین‌المللی»، مجموعه مقالات همایش بین ‌المللی مبارزه با پولشویی، تهران، نشر وفاق، 1382.
- صحرائیان، مهدی، «زیان های ناشی از تطهیر پول»، اولین کارگاه سراسری علمی کاربردی قضات دادگاه های انقلاب اسلامی کشور در امر مبارزه با مواد مخدر، نشر آبی، 1381.
- طباطبائی، سیّد محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
- قناد، فاطمه، «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنائی در قبال مواد مخدر، ج1، نشر روزنامه رسمی، 1379.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، چ3، تحقیق علی اکبر غفاری، بی جا، دار الکتب الاسلامیه، 1367.
- محمودی، وحید، «پدیده پولشویی و راه های مبارزه با آن»، مجموعه مقالات همایش بین ‌المللی مبارزه با پولشویی، تهران، نشر وفاق، 1382.
- مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، آشنایی با جرم پولشویی، 1394.
- موسوی بجنوردی، سیّد حسن، القواعد الفقهیّه، ج2، چ2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1413ق.
- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین ‌الملل (مجموعه مقالات)، تهران، نشر میزان، 1377.
- میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیّت، چ6، تهران، نشر میزان، 1375.
- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرائم مواد مخدر، ج 5، چ79، روزنامه رسمی، شماره 7/9227 مورخ 1/3/68.
- هادیان، ابراهیم، «پولشویی و اثرات اقتصادی آن»، مجموعه مقالات همایش بین‌ المللی مبارزه با پولشویی، تهران، نشر وفاق، 1382.