تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان

محمد ابوعطا

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27301.3271

چکیده
  به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب ...  بیشتر

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف

رحمت الله کریم زاده

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26269.3173

چکیده
  نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند ...  بیشتر

بررسی فقهی عملیات تشخیص اراضی موات

حسین رسولی آسیابی؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد مهدی زارعی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26154.3165

چکیده
    اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده ...  بیشتر

آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار

مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26503.3199

چکیده
  سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری ...  بیشتر

بررسی‌ رفتارمجرمانه‌ ومسئولیت‌ کیفری‌ ازدیدگاه‌ مکاتب‌ و نظریه‌های‌ علوم‌ اجتماعی‌ و رفتاری‌

سید هادی صداقت؛ اسماعیل عبدالهی؛ علی جمادی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 105-132

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.30965.3628

چکیده
  از آنجا‌ که‌ رفتار، نقش‌ اساسی‌ در تحقّق عنصر مادی جرم‌ دارد،‌ پرداختن‌ به‌ این مقوله‌ از اهمیّت‌ ویژه‌‌ای از دیرباز برخوردار بوده است‌. بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم‌ روان‌‌شناسی‌ و جامعه‌شناسی‌ مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ تا نقش‌ متقابل‌ هریک‌ از این علوم تبیین شود‌. از سوی دیگر،‌ شخصیّت‌، به عنوان یک ویژگی فردی ...  بیشتر

مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک

محمد نوروزیان؛ سلمان ولیزاده؛ فرهاد ادریسی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 133-166

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26997.3245

چکیده
  علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا ...  بیشتر

تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

جواد خسروی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 167-188

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.25599.3130

چکیده
  تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت ‌های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت ...  بیشتر

وضعیّت و آثار حقوقی نقص امضاء در تنظیم اسناد

نادر پورارشد

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27605.3301

چکیده
    امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی ...  بیشتر

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)

محمد جعفر صادق پور

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 209-225

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.23286.2851

چکیده
  در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر ...  بیشتر

تحلیل چگونگی ارتباط قرارداد و واقعیّت (نقدی بر اندیشه اعتباری کانت در باب مبنای اعتبار قرارداد)

نرگس خالقی پور؛ داود نصیران نجف آبادی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 227-248

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26773.3219

چکیده
  قرارداد، ماهیّت اعتباری برخاسته از اراده انسانی است که با واقعیّت های تجربی و اجتماعی که موطن آنها عالم واقع است متفاوت می باشد. مسأله این است که قرارداد تا چه میزان با واقعیّت مرتبط است؟ آیا می توان آن را تابع محض واقعیّت دانست؟ حیات و ممات قرارداد در اندیشه اراده گرای کانت تا چه میزان تحت الشعاع واقعیّت های خارجی است؟ اراده انسانی ...  بیشتر

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها

ظهراب روستا؛ سید مهدی جوکار؛ منصور غریب پور

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 249-274

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.28184.3355

چکیده
  تحریم ‌های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی ...  بیشتر

نقدی بر مستندات فقهی شرط «تصریح» در صیغه طلاق با نگرشی بر دیدگاه فیض کاشانی

سمیه صفایی بازارجمعه

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 275-292

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26987.3243

چکیده
  «صراحت» در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده‌اند؛ بدین معنا که اگر طلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفّظ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل این امر را روایات و اجماع امامیه می دانند. در‌ مقابل، گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایات، وقوع طلاق با الفاظ ...  بیشتر

واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی

حامد رستمی نجف آبادی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 293-318

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.30559.3593

چکیده
     بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت ­های مختلف مخاصمات، زمینه­های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می­سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی ...  بیشتر

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران نسبت به نظام حقوقی و جامعه مهاجرپذیر

فرانک محضری؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ مجتبی فرحبخش

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، صفحه 319-348

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.29760.3513

چکیده
  در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین ‌المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می‌گیرد ...  بیشتر