نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، مرکز تسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، تسوج، ایران

2 استادیار مدعو گروه حقوق، مرکز تسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، تسوج، ایران(نویسنده مسئول)

10.22075/feqh.2022.26503.3199

چکیده

سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران، که همان"قاعده لاضرر" است، تأیید نمود. حال در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Civil Liability Abuse of Emergency Rule in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

  • majid bahari 1
  • Akbar Zare 2

1 tasuj Azad university

2 Visiting Assistant Professor, Law Department, Tasuj Center, Islamic Azad University, Tasuj, Iran(Responsible author)

چکیده [English]

An abuse of emergency is a situation in which an unfair contract is made to a person in an emergency Is imposed and the distressed person, due to these emergency conditions, accepts an excessive commitment against her will and consent.Or waives his right to the other party. In the law of most civilized countries, contracts based on the abuse of urgency are considered distinct from emergency transactions and are subject to separate provisions.In our country's law, Article 179 of the law, which is adapted from the law of France, deals with this issue and in such cases, for the distressed, the right to amend the contract is considered. But most jurists believe that this article is specific to shipping and maritime affairs and cannot be generalized to all cases of emergency abuse. Therefore, different theories have been expressed, including validity, invalidity, right of termination, non-influence and right of adjustment.As one of the results of this research, it can be said that contract modification theory has advantages that other opinions do not have. This theory can also be confirmed by the basis of the abuse of rights in Iranian law, which is the "no harm rule". Now, in this article, with a descriptive-analytical method, we examine the guarantee of the implementation of the abuse of the emergency rule in Iranian and French law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Enforcement Guarantee
  • Abuse
  • Urgency
  • Iran
  • France