دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392

حسین آقابابایی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1956

چکیده
  یکی از موضوعاتی  که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند.  ماهیت و انگیزه درگیری­های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر ...  بیشتر

تحلیل و توجیه ملاک‌های برتری بخش در ابواب فقه

بی بی رحیمه ابراهیمی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 37-62

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1957

چکیده
  برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد،‌ شخصیت و ... در فقه مشاهده می‏‏شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می‌نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می‏‏شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی‏‏های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها ...  بیشتر

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

سعید ابراهیمی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1958

چکیده
  بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است ...  بیشتر

سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری

حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1959

چکیده
  موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین ...  بیشتر

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نادر پورارشد؛ محمّد ریاحی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1960

چکیده
  در فقه امامیه مشهور است که هر­کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر­کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، ...  بیشتر

قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)

مجتبی جعفری

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1961

چکیده
  اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی ...  بیشتر

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه

حامد خسروی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 147-174

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1962

چکیده
  رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته ...  بیشتر

نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حقّ شناس

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 175-200

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1963

چکیده
  قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده‌اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی‌شود، ثانیاً- اگر این امر را به ­نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می‌شود. در ...  بیشتر

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1964

چکیده
  عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله­هایی است که برای انطباق پاره­ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی­بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی  از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن ...  بیشتر

تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت

علیرضا فصیحی زاده؛ سمیه سعیدی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 225-246

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1965

چکیده
  برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 ...  بیشتر

تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری؛ حسن اسکندری

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 247-274

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1966

چکیده
  در این مقاله، تقسیم­بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می‌تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می­توان حق را از حکم ...  بیشتر

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

محسن لسانی؛ محمدعلی حیدری؛ احمدرضا توکلی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 275-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1967

چکیده
  منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش ...  بیشتر

تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جبّاری

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، صفحه 301-318

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1968

چکیده
  آیا هرگز از خود پرسیده­ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه­داشته می­شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می­رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده­ایم که لحظه­ها و ساعات پرنده­ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره ...  بیشتر