نویسنده

چکیده

برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد،‌ شخصیت و ... در فقه مشاهده می‏‏شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می‌نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می‏‏شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی‏‏های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می‌شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می‌شود اما وجود برخی دیگر، ثابت است لذا در دومین مرحله، چرایی این احکام مورد تبیین قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study about surpassing criterions in the jurisprudence

چکیده [English]

Sometimes, we consider some certain criterions of the superiority in the jurisprudence that discord apparently with human and moral principles. In this paper, firstly, we reconnoiter these criterions, then, because of uncertainty about existence of such sentences in sharia, we investigate the measure of their stability by study juridical and research in the books of jurists. In the meantime, we confront waveringly in the existence of the some sentences in Sharia but it is proved the existence some other. Because of that, in the second level, we will explain the reason of such sentences. The method of this research is analytical and style Library.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • criterion of the superiority
  • Status
  • personality
  • race and health