نویسندگان

چکیده

آیا هرگز از خود پرسیده­ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه­داشته می­شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می­رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده­ایم که لحظه­ها و ساعات پرنده­ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره دشت؛ در قفسی تنگ و کوچک که برایش زندانی بیش نیست چه­گونه بر وی می­گذرد؟ آیا همه «حق حیات» و «حق آزاد زیستن» از آن ما- اشرف مخلوقات- است؟ همه آن چه در این نوشتار خواهد آمد گسترش همین پرسش و یافتن پاسخی برای آن است: باغ وحش موجب تضییع «حق حیات وحش» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trampling Animal Rights in the Zoo

چکیده [English]

Have we ever asked ourselves about the freedom of the birds inside dirty and  small cages , just  for  our fun? Have we really asked ourselves  about that high-flying bird, living on high summits of mountains and in extended deserts? Whether all rights of life limited just to us as noble creatures!? This article is going to focus on this very severe question. We strongly believe that “Zoo tramples animal rights”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animal rights
  • trampling of animal rights
  • Zoo
  • closing the zoo