تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1873

چکیده
  الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض ...  بیشتر

ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه

حسین ابویی؛ ولی اله نصیری رضی؛ علی تولایی

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، صفحه 25-63

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1874

چکیده
  مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و ...  بیشتر

نظریۀ کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

رحیم پیلوار

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1875

چکیده
  مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از ...  بیشتر

ماهیت ایجاد اختلال در حضانت

علی علی آبادی؛ علی علی آبادی

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1876

چکیده
  حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت‌بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت‌ها مشترکاً امر حضانت را عهده‌دار می‌شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از ...  بیشتر

ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی

محمد مولودی؛ محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، صفحه 101-119

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1877

چکیده
  بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن‌ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، ...  بیشتر

دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی

علی رضا مهرافشان

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، صفحه 119-147

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1878

چکیده
  عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند. در این میان دادرسی الکترونیک و هر مفهوم جدیدی که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد. در این مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معنای دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه های آن و در نهایت معایب و مزایا، راه برای ...  بیشتر