نویسندگان

چکیده

بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن‌ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، به معنای آن است که مفادّ گزاره با واقعیت خارجی تطابق دارد. با تحلیل این شرط و تطبیق آن با احکام مستند به اقرار مدنی، می توان به این نتیجه رسید که اقرار ذاتا و ماهیتا ناظر به واقع بوده و اصولا از این حیث،دارای اعتبار است. در صورتی که مولفه های باور و توجیه نیز که از شرایط کسب معرفت هستند، در اقرار موجود باشند، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب خواهد شد که قاضی را به شناخت و معرفت لازم در موضوع دعوا می رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nature of the civil confession in epistemological point of view

نویسندگان [English]

  • M. Moludi
  • M. Moludi
  • M. Hamze Howeyda

چکیده [English]

The Survey on the nature of confession plus to having theoretical importance, contain the undeniable practical effects. Various theories have been proposed about the nature of the confession, which can be divided into two general categories: theories which believe that the authenticity of confession in result of discover of fact and theories that don’t consider discover of fact as to the confession. Truth condition as one of the pillars of traditional definition from knowledge, means that provisions of proposition are correspondence with external reality. By analyzing this condition and its comparison with judgments that based on civil confession, can obtained this conclusion that confession, inherently and in nature, observer to the fact and in this sense, is validate. If belief and justification, also are existing in the confession, it will be considered as one of the evidences to prove case, that gives necessary knowledge to judge about case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil confession
  • Epistemology
  • source of knowledge
  • discovering of fact
  • truth condition
  • epistemic justification
  • belief