نویسندگان

چکیده

حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت‌بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت‌ها مشترکاً امر حضانت را عهده‌دار می‌شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می‌شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می‌آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه‌گر گردیده است که در نهایت با امعان‌نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nature of disorderliness in Child Custody

نویسندگان [English]

  • A. Aliabadi
  • A. Aliabadi

چکیده [English]

In spite of all hardships and difficulties, child custody is really enjoyable. Therefore, parents will have custody of the children. It is their Legal right and duty. Parents undertake this responsibility together as long as their joint life will continue regardless of priorities. If their Joint life doesn't continue, child custody is necessarily left to one of them. In order to provide the spiritual and mental needs of children as well as father or mother deprived of child custody an appointment will be made. Sometimes father or mother who has authority over child prevents meeting and sometimes he or she is not ready to separate from child under no circumstance and insists on staying with child. Due to apparent conclusion of regulations of three articles of three different Acts, nature of mentioned refusal has rotated between penal and civil attributes and competent courts have also fallen into suspicion. I, the writer of this article, looking attentively at laws and essentials have come to this conclusion that the nature of act is civil and competent court is family court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child custody
  • meeting
  • penal
  • civil
  • competent court