ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1859

چکیده
  چکیده در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و ...  بیشتر

وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

جمشید جعفرپور؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1860

چکیده
  چکیده مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش‌تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می‌طلبد. در مسیر شناسایی جوهره‌ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان‌که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با ...  بیشتر

تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام

احمد حاجی ده آبادی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1861

چکیده
  چکیده حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام‌های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن‌که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان ...  بیشتر

تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

محمود حائری مهریزی؛ ولی ا... نصیری رضی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1862

چکیده
  چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد ...  بیشتر

ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1863

چکیده
  چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: ...  بیشتر

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

حبیب طالب احمدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1864

چکیده
  چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از ...  بیشتر

جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی

سید ابراهیم قدسی؛ مهدی بی نیاز

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 135-176

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1865

چکیده
  چکیده جرائم مربوط به صوت و تصویر به‌ویژه در زمینه‌‌ی عفت و اخلاق عمومی، به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی‌ به تمام جوامع بوده ‌است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این‌گونه اعمال شده ‌است. به دلیل اهمیت موضوع قبل ...  بیشتر