نویسنده

چکیده

چکیده
هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته‌اند. در دیدگاهی دیگر، وصیت از اقسام تصرفات حقوقی معرفی شده که باید در تعیین ماهیت حقوقی آن بسته به نوع تصرف صورت گرفته، اظهار نظر کرد. نظر به این که در وصیت تملیکی، مالی به‌طور مجانی، معلق بر فوت وصیت‌کننده به دیگری تملیک می‌شود به نظر می‌رسد مانند هبه که عبارت از تملیک مجانی مالی در زمان حیات است باید ماهیت عقدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Possessory Will In Jurisprudence & Iranian Law

نویسنده [English]

  • H. Talebahmadi

چکیده [English]

Abstract
Although there is a clear criterion to distinguish contracts from unilateral legal acts, it is difficult to give an opinion about the nature of some legal acts as they are similar to both. Possessory will is one of the acts on whose legal nature there are different point of views. Some consider it as a contract and some as a unilateral legal act. It also is considered as something between contracts and unilateral legal acts in some point of views. From another view point, a will is supposed to be a kind of legal possession whose legal nature can be identified depending on the sort of possession. In possessory will the ownership of the property is given to someone else after the death of the real owner, and in gift the same is done during the owner's life time. Since they are almost similar, possessory will can be considered as a contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Will
  • Making an Owner
  • Contract
  • Unilateral Legal Act
  • Legal Nature