نویسندگان

چکیده

چکیده
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه‌ عطفی برای مقایسه‌ نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله‌ حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Unconsciousness on Attorney Contract in Jurisprudence and Law of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Haeri
  • V. Nasiri Razi

چکیده [English]

Abstract
In imamate jurisprudence, unconsciousness of attorney or client is one of the dissolution factors of attorney contract. Most of the jurists with certainty and some with caution have considered such contract invalid, while our civil law has not include it in cases of invalidity. Silence of law has caused this point of view that unconsciousness should not be considered as a means of attorney contract dissolution. In a lot of juristic books the main reason of such view has been noted to be the consensus of jurists and the invalidity of contract due to unconsciousness is common among jurists, but a question remains unanswered that why our civil Act is silent toward this subject. Reviewing the viewpoint of jurists and silence of Act is a key element to compare the ideas and benefit from the results. The current article has investigated the issue from the jurisprudence and also domestic laws point of view due to jurists comment on this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unconsciousness
  • Attorney dissolution
  • Consensus
  • Caution