نویسنده

چکیده

چکیده
حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام‌های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن‌که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection upon Status of Imprisonment Punishment in the Legal System of Islam

نویسنده [English]

  • A. Hajidehabadi

چکیده [English]

Abstract
Imprisonment is one of the punishments common in various legal systems. The legal system of Islam has accepted it. Though, in addition to its penal function, Islam has considered some preventive and cautioning functions for it. It should also be admitted that imprisonment is a punishment with correcting and curing function by itself, however, it is not favored, and it is accepted as a way to attain objectives which are mostly other than correction and cure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • imprisonment
  • hadd (Islamic punishment)
  • tazir (punishment with maximum and minimum limits)
  • preventive and cautioning measures
  • detriments of imprisonment