نویسنده = حمید مسجدسرایی
تعداد مقالات: 7
1. جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 283-304

10.22075/feqh.2021.23867.2934

محمد علیزمانی سردارآبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری


2. درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

10.22075/feqh.2017.11148.1090

غفور خوئینی؛ حمید مسجدسرایی؛ سهیل کبیری


3. تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 301-318

10.22075/feqh.2017.1968

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جبّاری


4. کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-276

10.22075/feqh.2017.1936

زهرا فیض؛ حمید مسجدسرایی


5. نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-190

10.22075/feqh.2017.1914

حمید مسجدسرایی؛ حسین قربانیان


6. بازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطائی از ارث

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-160

10.22075/feqh.2017.1907

حمید مسجدسرایی


7. اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-84

10.22075/feqh.2017.1890

عابدین مومنی؛ حمید مسجدسرایی