مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران

حمید ابهری؛ زینب افچنگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1844

چکیده
  چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ...  بیشتر

نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1845

چکیده
  نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص می‌کند. برخی رابطه‌ی انسان را با اعضای بدن خویش رابطه‌ی مالکیت و برخی آن را رابطه‌ی امانت می‌دانند. به‌نظر برخی رابطه‌ی مزبور رابطه‌ی سلطه و تصرف است که مقاله‌ی حاضر ...  بیشتر

عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ رجب علی نعمت‌زاده؛ حسین کاویار

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 45-73

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1846

چکیده
  چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که علمای اهل سنت از پدیده‌ی عرف با واژه‌های عرف و عادت نام برده‌اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات ...  بیشتر

واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 73-99

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1847

چکیده
  چکیده شک نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عمل حقوقی ـ‌ که مورد بحث ما در این نوشته است ـ طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا. برای تحقق هر عمل حقوقی، ...  بیشتر

بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی

امیرحمزه سالارزایی؛ مریم شیبانی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1848

چکیده
  چکیده از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل ...  بیشتر

اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران

مهدی موحدی محب

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1849

چکیده
  چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب ...  بیشتر

کیفر مرتد، حکمی سیاسی

سید علی موسویان

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، صفحه 145-171

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1850

چکیده
  چکیده در جهان‌بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده است. در عین حال حکم شدید ارتداد این شبهه را ایجاد کرده که اسلام طرف‌دار تحمیل عقیده است و جلوی آزادی آن را گرفته است. این تحقیق در پی آن است که اثبات کند این حکم یک حکم سیاسی است و صرفًا برای برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی مسلمانان دفاع می‌کند ...  بیشتر