جستاری در مشروعیّت پیوند عضو حیوان به انسان

عبدالرضا فرهادیان

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 195-212

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26895.3230

چکیده
  موضوع پیوند اعضای حیوان به انسان، یکی از پیشرفت ‌های شگرف در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشروعیّت این پدیده در پرتو فقه و نظام حقوقی ایران و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که چنان چه با رویکرد سنّتی، یا به تعبیری رویکرد «عنوان محوری»، به پدیدۀ پیوند عضو حیوان ...  بیشتر

حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی

سعید اکرادی؛ رضا نیک خواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 11-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24041.2957

چکیده
  حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می­گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه ...  بیشتر

سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران

علی عباس حیاتی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 213-238

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24797.3057

چکیده
  هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی‌شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می‌شود، نظام حقوقی در برهه‌ای ...  بیشتر

واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.20921.2513

چکیده
  یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری ‌های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می ‌شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای ...  بیشتر

نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین

سید محمد صدری

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 221-254

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15178.1639

چکیده
  اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت‌ های اجتهادی در نخستین زمان‌ های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان ...  بیشتر

بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک

ابوذر صانعی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13587.1387

چکیده
  تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ­ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات ...  بیشتر

موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام

جلیل امیدی؛ فرهاد یوسفی پور

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1908

چکیده
  در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر ...  بیشتر

بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی

حمید سلیمانی؛ عبدالکریم عبدالهی‌نژاد

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 67-93

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1869

چکیده
  چکیده پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی ...  بیشتر