نویسندگان

چکیده

چکیده
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی‌ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به‌طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential foundations of the crime of money laundering

نویسندگان [English]

  • H. Soleymani
  • A. Abdullahi

چکیده [English]

Abstract
Tthyr of money or laundering refers to a set of operations that makes the illegitimate and illegal property appear to be legitimate and legal. This phenomenon is one of the transnational Organized Crime which has adverse effects and complications on local and international level in social, political, economic fields, and security. Therefore, many international conventions including the Vienna and Palermo Conventions have emphasized on fighting with it and considering it as a crime. The internal law also considers it as a crime based on the money laundering combat law. From the perspective of jurisprudence, there are verses, hadiths and jurisprudential rules, which documents the sanctions and criminal aspect of this phenomenon. In this paper, the jurisprudential bases are discussed in detail along with one fifth of the money laundering crime, neglect of solvent mixtures to prohibit money laundering and conflict with some important principles and rules of jurisprudence, including iodine, Tslyt and lead a group are not mentioned. The present study analyzes data on money laundering principles of jurisprudence and its prohibition is concluded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • money laundering
  • jurisprudence
  • Eccles property to override
  • Jurisprudential rules
  • Respect