نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، (نویسنده مسئول)

2 گروه حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری ‌های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می ‌شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می ‌گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست‌ ورزی‌ ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می ‌شود و روشن می‌ گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of jurisprudential arguments for the legitimacy of egg genetic modification

نویسندگان [English]

  • Hamid Sotoudeh 1
  • abdoreza farhadian 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Iran University of Medical Sciences, Iran

2 Department of Law, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Meymeh, Iran

چکیده [English]

One of the new issues in the field of medical fertility is the use of molecular biotechnology in the correction of genetic diseases by artificial insemination of two different eggs in which the defective egg nucleus is isolated and implanted in the cytoplasm of an egg taken from another woman. It is then inoculated with male sperm. In this research, which is done by inferential method, the reasons that may be presented to prove the sanctity and prohibition of genetic interventions are reviewed and then by determining the reference principle and explaining the reasons for the legitimacy of treatment, explaining the jurisprudential criteria and rules of grammar. Genetics deals with the repair of eggs in the process of human reproduction, and it becomes clear that, according to the first principle, genetic modification is not in itself an obstacle if it is intended to correct physical defects or cure disease.
And any genetic engineering or operation that poses a risk of possible birth defects or defective changes in human existence will not be permissible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic interventions
  • medical fertility
  • eggs
  • treatment
  • licensing
  • jurisprudence
- قرآن کریم.
- انصاری(شیخ)، مرتضى بن محمدامین (1415‍ق)، کتاب المکاسب، ج1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
- حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج5و17، قم:مؤسسه آل البیت(ع).
- حرّ عاملى، محمد بن حسن (1418ق)، الفصول المهمّه فی أصول الأئمه، ج3، قم: مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام.
- حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح (1417ق)، العناوین، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- خوئی، سید ابوالقاسم (1366)، مصباح الفقاهه، ج1، تقریر: محمد علی توحیدی، قم: وجدانی.
- سبحانى تبریزى، جعفر (1424ق)، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
- سبزواری، سید عبدالاعلی (1419ق)، مواهب الرّحمن فی تفسیر القرآن، ج9، قم: دفتر معظّم له.
- صافی گلپایگانى، لطف الله (1415ق)، استفتاءات پزشکى، قم: دار القرآن الکریم.
- طباطبائی(علامه)، سید محمدحسین (1425ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، چ8، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم‌ (1378)، حاشیه المکاسب، ج1، قم: بی‌ نا.
- طبرسى، فضل بن حسن‏ (1372)، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج3، تحقیق: محمدجواد بلاغى‏، چ3، تهران: ناصر خسرو.
- طبری، محمد بن جریر (بی تا)، جامع البیان عن تأویل القرآن(تفسیر طبری)، ج9، قاهره: دار المعرف.
- طبسی، محمد رضا (بی تا)، المنیه فی حکم الشارب و اللحیه، ترجمه: محمد موسوی کاظمی قزوینی، قم: بی‌ نا.
- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (بی تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، ج3،تحقیق: احمد قیصر عاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- عیاشی، محمد بن مسعود (1380ق)، کتاب تفسیر العیاشی، ج1، تحقیق: سید هاشم رسولى محلّاتى، تهران: چاپخانه علمیه‏‏.
- قمّى، على بن ابراهیم (1363)‏، تفسیر القمّی، ج1، چ3، تحقیق: طیب موسوى جزایرى‏، قم: دار الکتاب. ‏
- کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، ج8، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- مکارم شیرازى، ناصر (1429ق)، احکام پزشکى، قم: مدرسه امام على بن ابى طالب(ع).
- نجفى(صاحب جواهر)، محمدحسن (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج43، چ6، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.