واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، (نویسنده مسئول)

2 گروه حقوق، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

10.22075/feqh.2021.20921.2513

چکیده

 یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری ‌های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می ‌شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می ‌گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست‌ ورزی‌ ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می ‌شود و روشن می‌ گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of jurisprudential arguments for the legitimacy of egg genetic modification

نویسندگان [English]

  • Hamid Sotoudeh 1
  • abdoreza farhadian 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Iran University of Medical Sciences, Iran
2 Department of Law, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Meymeh, Iran
چکیده [English]

One of the new issues in the field of medical fertility is the use of molecular biotechnology in the correction of genetic diseases by artificial insemination of two different eggs in which the defective egg nucleus is isolated and implanted in the cytoplasm of an egg taken from another woman. It is then inoculated with male sperm. In this research, which is done by inferential method, the reasons that may be presented to prove the sanctity and prohibition of genetic interventions are reviewed and then by determining the reference principle and explaining the reasons for the legitimacy of treatment, explaining the jurisprudential criteria and rules of grammar. Genetics deals with the repair of eggs in the process of human reproduction, and it becomes clear that, according to the first principle, genetic modification is not in itself an obstacle if it is intended to correct physical defects or cure disease.
And any genetic engineering or operation that poses a risk of possible birth defects or defective changes in human existence will not be permissible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic interventions
  • medical fertility
  • Eggs
  • Treatment
  • licensing
  • jurisprudence