کلیدواژه‌ها = قطع
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی از مواجهه معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسئله حجیت ذاتی قطع

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.23471.2876

محمد حسین صفائی؛ حسین واله


2. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-164

10.22075/feqh.2019.15673.1710

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی


3. نقدی بر «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت ‌شناسی جدید

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 373-402

10.22075/feqh.2018.11566.1414

مجید نیکوئی؛ حسین سیمایی صراف


4. ماهیّت علم قاضی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-112

10.22075/feqh.2017.1949

محمدرضا داداشی؛ زهرا فیض


5. بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 277-298

10.22075/feqh.2017.1937

علیرضا هدایی؛ حسین داورزنی؛ محمدرضا حمیدی