کلیدواژه‌ها = قصاص
تعداد مقالات: 8
1. بررسی فقهی-حقوقی قصاص پدر در جنایات علیه کودکان متولد از اسپرم اهدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22075/feqh.2022.25785.3146

جعفر سلمان زاده؛ رقیه صادقی رام


2. امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 287-312

10.22075/feqh.2019.17014.1922

علی فاتحی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


3. بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-80

10.22075/feqh.2017.1958

سعید ابراهیمی


4. نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-200

10.22075/feqh.2017.1963

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حقّ شناس


6. مجازات شرکت در قتل

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-244

10.22075/feqh.2017.1935

عباسعلی فراهتی؛ مهدی متین


7. ‌ واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-86

10.22075/feqh.2017.1904

اسمعیل رحیمی نژاد؛ منصور ذاکر


8. گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-102

10.22075/feqh.2017.1897

مریم صفایی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم