کلیدواژه‌ها = قصاص
تعداد مقالات: 7
1. امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 287-312

10.22075/feqh.2019.17014.1922

علی فاتحی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


2. بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-80

10.22075/feqh.2017.1958

سعید ابراهیمی


3. نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-200

10.22075/feqh.2017.1963

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حقّ شناس


5. مجازات شرکت در قتل

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-244

10.22075/feqh.2017.1935

عباسعلی فراهتی؛ مهدی متین


6. ‌ واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-86

10.22075/feqh.2017.1904

اسمعیل رحیمی نژاد؛ منصور ذاکر


7. گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-102

10.22075/feqh.2017.1897

مریم صفایی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم