مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک

محمد نوروزیان؛ سلمان ولیزاده؛ فرهاد ادریسی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 133-166

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26997.3245

چکیده
  علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا ...  بیشتر

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق

طاهر علی محمدی؛ حمزه نظرپور؛ فریده محمودی برام

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 219-251

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.21692.2629

چکیده
  بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان­ داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط­ زیست می­ باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان­ های ناشی از گردوخاک ...  بیشتر

تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی

علی قسمتی تبریزی

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 181-208

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.10820.1055

چکیده
  الزام به جبران خسارت ناروا، به ­عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان­ بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران ...  بیشتر

ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

مصطفی جباری؛ محمد ابوعطا

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1947

چکیده
  کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می‌شوند و بعضاً حادثه‌ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار ...  بیشتر

مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول

احمد باقری؛ جمیله جعفری

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1911

چکیده
  گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت ...  بیشتر

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

عباسعلی دارویی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 117-144

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1912

چکیده
  تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار ...  بیشتر

ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1859

چکیده
  چکیده در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و ...  بیشتر