مطالعه تطبیقی مسئولیّت مأذون به جنایت در فقه و حقوق ایران

حامد رستمی نجف آبادی؛ عابدین مؤمنی؛ حسن عبدلیان پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

https://doi.org/10.22075/feqh.2024.32016.3724

چکیده
  امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا می‌کند. متأسفانه علی‌رغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده‌است. افراد ...  بیشتر

نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13543.1377

چکیده
  قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می‌ توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می ‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت ‌بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده ...  بیشتر

چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه

سید علی جبار گلباغی ماسوله

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 301-324

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12249.1243

چکیده
  با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین ...  بیشتر

مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول

احمد باقری؛ جمیله جعفری

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1911

چکیده
  گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت ...  بیشتر

نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک

حمید مسجدسرایی؛ حسین قربانیان

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1914

چکیده
  مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته ...  بیشتر

قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه‌ صحیح مصرف

زهرا فتاح زاده؛ علیرضا امینی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1885

چکیده
  در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف‌کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشته‌اند، می‌شود و ...  بیشتر