نویسنده = احمد باقری
تعداد مقالات: 6
1. ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-370

10.22075/feqh.2019.16151.1782

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری


2. زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

10.22075/feqh.2018.12805.1301

احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان


3. ایقاع فضولی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1938

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام


4. تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-184

10.22075/feqh.2017.1933

مهرزاد شیری؛ احمد باقری؛ محمد علی خورسندیان


6. قصاص کلامی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

10.22075/feqh.2017.1894

احمد باقری؛ مجتبی صادقی