نویسنده = احمد باقری
تعداد مقالات: 7
1. تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.21301.2568

احمد باقری؛ سید محمد حسن طاهایی


2. ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-370

10.22075/feqh.2019.16151.1782

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری


3. زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

10.22075/feqh.2018.12805.1301

احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان


4. ایقاع فضولی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1938

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام


5. تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-184

10.22075/feqh.2017.1933

مهرزاد شیری؛ احمد باقری؛ محمد علی خورسندیان


7. قصاص کلامی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

10.22075/feqh.2017.1894

احمد باقری؛ مجتبی صادقی