نویسندگان

چکیده

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته‌، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تأیید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف‌نظر از ابتدایی یا تلافی‌جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق‌الله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verbal Retribution

نویسندگان [English]

  • A. Bagheri
  • M. Sadeghi

چکیده [English]

Insult is among deadly sin and is considered lousy both logically and morally. However, some jurisprudents advocate and justify it using proofs from Quran and Sunnah. As a case in point, insult is approved, if it is to retaliate, which is known as verbal retribution or retaliated insult.
In this study, the verses that have been used to support verbal retribution have been criticized and disproved.
The used Hadiths have been spurned both in regard to their validity and justifiability. Moreover, it has been referred to a series of verses and Hadiths to prove that verbal retribution is not permissible. As a foundation, irrespective of the type of insult-whether without any causes or retaliated- and proving that insults are inherently bad and evil in Islam, impermissibility of verbal retaliation and minding ones words are considered as God's right, according to which both parties involved in exchange of insult are condemned to discretionary punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • verbal retribution
  • insult
  • retaliated insult
  • permissibility of insult
  • impermissibility of insult