نویسنده = علی اکبر ایزدی فرد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 351-384

10.22075/feqh.2020.20004.2361

طاهره فرمنش؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی


2. ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای)

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-60

10.22075/feqh.2017.7470.

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


3. بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-184

10.22075/feqh.2018.14197.1485

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی


4. قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-92

10.22075/feqh.2017.2409

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس


5. اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

10.22075/feqh.2017.1909

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


6. عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-73

10.22075/feqh.2017.1846

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ رجب علی نعمت‌زاده؛ حسین کاویار