کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 4
2. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-270

10.22075/feqh.2018.13963.1602

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


3. واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-234

10.22075/feqh.2017.11804.1184

سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ