کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 3
1. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-270

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


2. واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-234

سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ


3. واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-86

حسن بادینی؛ احمد شاهی