کلیدواژه‌ها = عقد
تعداد مقالات: 4
1. آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-106

10.22075/feqh.2019.14261.1496

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


2. عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-210

10.22075/feqh.2017.1924

علی علی آبادی


3. موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-28

10.22075/feqh.2017.1866

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا


4. ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-134

10.22075/feqh.2017.1864

حبیب طالب احمدی