نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی

عبدالله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی

دوره 14، شماره 27 ، تیر 1401، ، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22594.2761

چکیده
  امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانک­ها، حقّ عینی برندگان در قرعه­کشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعه­کشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می ­باشد. اما ...  بیشتر

نظریۀ کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

رحیم پیلوار

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1875

چکیده
  مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از ...  بیشتر

تقاص

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1867

چکیده
  چکیده بر مبنای قاعده‌ی تقاص، زمانی‌که صاحب حق به حاکم رجوع می‌کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می‌تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می‌شود. Taghas Abstract Under the Islamic ...  بیشتر

نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1845

چکیده
  نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص می‌کند. برخی رابطه‌ی انسان را با اعضای بدن خویش رابطه‌ی مالکیت و برخی آن را رابطه‌ی امانت می‌دانند. به‌نظر برخی رابطه‌ی مزبور رابطه‌ی سلطه و تصرف است که مقاله‌ی حاضر ...  بیشتر