مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور

عبداله جلیلی؛ داود داداش نژاد دلشاد؛ مرتضی براتی

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 349-380

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.30931.3626

چکیده
  تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری ­های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری ­های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال­دهنده آن از اهمیّت بسزایی ...  بیشتر

حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه

محمدرضا نیکنام؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 289-320

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.29632.3497

چکیده
  محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت­ ...  بیشتر

واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل

علی رشیدی؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 103-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.24873.3064

چکیده
  جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر ...  بیشتر

موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام

جلیل امیدی؛ فرهاد یوسفی پور

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1908

چکیده
  در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر ...  بیشتر