کلیدواژه‌ها = مسئولیّت مدنی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 517-554

10.22075/feqh.2020.20624.2465

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ سامره شیخ زاده


2. واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-234

10.22075/feqh.2017.11804.1184

سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ