نویسنده = سید مجتبی حسین نژاد
تعداد مقالات: 3
1. ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای)

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-60

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


2. تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-132

سید مجتبی حسین نژاد