نویسنده = سیدمحمود مجیدی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392 (رویکردها ،نوآوری ها ، نارسایی ها)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22075/feqh.2021.21593.2615

مجید جهان شیر؛ سیدمحمود مجیدی؛ محمدحسن حسنی


2. تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 289-316

10.22075/feqh.2019.18286.2131

سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی