کلیدواژه‌ها = حدّ
تعداد مقالات: 4
1. مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-278

10.22075/feqh.2019.16399.1825

حمیدرضا کلانتری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی


2. حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 351-372

10.22075/feqh.2019.10468.1010

حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری


3. «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-182

10.22075/feqh.2017.11449.1128

محمد رمضانی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی


4. نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-200

10.22075/feqh.2017.1963

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حقّ شناس