کلیدواژه‌ها = عقد نکاح
تعداد مقالات: 4
1. تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-210

10.22075/feqh.2018.12674.1290

محدثه صفرخانی؛ سید مهدی صالحی؛ رضا نیکخواه


2. چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 287-308

10.22075/feqh.2020.18332.2135

زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی


3. قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 241-262

10.22075/feqh.2018.13531.1373

محمد عابدی؛ سیده سمیه مرتضوی


4. تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 145-168

10.22075/feqh.2017.1913

محمد عابدی؛ حسین صفوی شاملو