کلیدواژه‌ها = تعهّد
تعداد مقالات: 3
2. وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-248

10.22075/feqh.2019.14968.1612

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق


3. اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

10.22075/feqh.2017.1902

محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری