بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار

حیدر باقری اصل

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 93-128

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2410

چکیده
  قانون مدنی هر یک از خیارات‌ را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به‌ وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا ...  بیشتر

زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد رسول آهنگران؛ علیرضا نوری امامزاده‌ای

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1941

چکیده
  زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می‌باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می­گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین،‌ به مشتری منتقل می‌شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، ...  بیشتر

جریان خیار در عقود جایز

حیدر باقری اصل

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1880

چکیده
  یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز ...  بیشتر