«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»

محمدحسین روحی یزدی؛ محمدرضا آیتی؛ علی اصغر عربیان

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24763.3050

چکیده
  به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می ‌رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده‌ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) ...  بیشتر

نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک

حمید مسجدسرایی؛ حسین قربانیان

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1914

چکیده
  مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته ...  بیشتر

بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن‌ها در مسؤولیت پزشک

علیرضا پوراسماعیلی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1853

چکیده
  چکیده اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب‌زدگی در قانون‌گذاری و بی‌تجربگی قانون‌گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به‌هم ریزد و ابهام‌هایی هم پدید آید به‌گونه‌ای که گاه گستره‌ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق‌دانان در رفع ابهام‌ها و توجیه کار قانون‌گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت ...  بیشتر