کلیدواژه‌ها = ارث
تعداد مقالات: 4
1. پژوهشی در حکم ارث زوجین در ازدواج موقّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22075/feqh.2021.23948.2945

زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی فقیهی؛ علی اکبر ابوالحسینی


2. بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-128

10.22075/feqh.2017.2410

حیدر باقری اصل


3. بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-172

10.22075/feqh.2017.1951

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


4. اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 7-22

10.22075/feqh.2017.1851

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی حبیبی