نویسندگان

چکیده

اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ‌گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به ‌صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته‌اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر‌‌خلاف نظر مشهور، اراده می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the intention effect of devisor On rules governing inheritance

چکیده [English]

As a main element of contracts and unilateral contracts, will has always been focus of attention of Lawyers and jurists but they have never focus on it as an effective element in inheritance neither independently nor dependently because they assume rules governing inheritance as mandatory norms. Lack of attention to said issue is rooted in the fact that the prominent view as regards the rules applicable to inheritance is that inheritance is by nature completely non-optional and rules applying thereto are among peremptory rules. In this paper we try to prove that devisor can change rules governing inheritance directly or indirectly. Some of lawyers and jurists in some cases have accepted effects resulting from such voluntary actions. Relating to this, lawyers and jurists' point of view also will be mentioned and subsequently assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intention
  • Inheritance
  • devisor
  • mandatory norm