کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 517-554

10.22075/feqh.2020.20624.2465

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ سامره شیخ زاده


2. بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-172

10.22075/feqh.2017.1951

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


3. واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 73-99

10.22075/feqh.2017.1847

محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا