واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی

حامد رستمی نجف آبادی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 293-318

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.30559.3593

چکیده
     بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت ­های مختلف مخاصمات، زمینه­های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می­سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی ...  بیشتر

اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم‌اندازی اسلامی

غلامحسن کوشکی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 339-358

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24624.3038

چکیده
  در هر نظام حقوقی، نظام­ دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه­های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست ...  بیشتر

امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه

شقایق عامریان؛ محمد رضا کیخا

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 391-414

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23726.2925

چکیده
  توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت ...  بیشتر