کلیدواژه‌ها = حکم تکلیفی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 517-554

10.22075/feqh.2020.20624.2465

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ سامره شیخ زاده


3. مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 345-372

10.22075/feqh.2019.15125.1627

جلیل قنواتی؛ مهشید جعفری هرندی