کلیدواژه‌ها = اصیل
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 389-414

10.22075/feqh.2020.20002.2359

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


2. رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-288

10.22075/feqh.2019.16868.1891

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری