کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 3
1. حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1400، صفحه 11-36

10.22075/feqh.2021.24041.2957

سعید اکرادی؛ رضا نیک خواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده


2. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 255-282

10.22075/feqh.2021.22778.2790

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


3. سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-218

10.22075/feqh.2018.14173.1481

علیرضا شکربیگی؛ غفور خوئینی